News News
Minimize Maximize

የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማት አመራሮችና ሠራተኞች ለታላቁ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ለሁለተኛ ዙር ቦንድ ለመግዛት ወሰኑ!!

የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማት አመራሮችና ሠራተኞች ለቃላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ለሁለተኛ ዙር የቦንድ ግዥ ለመፈፀም መወሰናቸው ተገለፀ ፡፡ በመጀመሪያው ዙር ለግድቡ ግንባታ ላበረከቱት አስተዋፅኦና የቦንድ ግዥ ህዳር 14 ቀን 2004 ዓ.ም በኢትዮጵያ የስብሰባ...

Showing 139 - 139 of 139 results.
Items per Page
Page of 47