News News
Minimize Maximize

የከተማ ልማትና ኮንስትራክሸን ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማት አመራሮችና ሠራተኞች የብሔር ብሔረሰቦችን ቀን በድምቀት አከበሩ

የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማት አመራሮችና ሠራተኞች ሰ ባተኛውን የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ህዳር 26 ቀን 2005 ዓ.ም. በተለያዩ ዝግጅቶች በኢትዮጵያ የባህል ማዕከል በድምቀት ማክበራቸው ተገለፀ፡፡ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ አቶ...

የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማት አመራሮችና ሠራተኞች ለታላቁ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ለሁለተኛ ዙር ቦንድ ለመግዛት ወሰኑ!!

የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማት አመራሮችና ሠራተኞች ለቃላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ለሁለተኛ ዙር የቦንድ ግዥ ለመፈፀም መወሰናቸው ተገለፀ ፡፡ በመጀመሪያው ዙር ለግድቡ ግንባታ ላበረከቱት አስተዋፅኦና የቦንድ ግዥ ህዳር 14 ቀን 2004 ዓ.ም በኢትዮጵያ የስብሰባ...

Showing 130 - 131 of 131 results.
Items per Page
Page of 44