News News
Minimize Maximize

የ40 60 የቤት እድለኞች ዝርዝር

የ40 60 የቤት እድለኞች ዝርዝር FBC

በጥንካሬዋ የአንበሳ ስያሜ ያገኘች ከተማ ሲንጋፖር

  በደቡብ ምስራቅ እስያ አንዲት እጅግ በጣም አስገራሚ የሆነችና ከአለማችን ከተሞች ራስዋን ማስተዳደር የቻለች ብቸኛ ከተማ ትገኛለች፡፡ ከተማዋ ለረጅም አመታት ለአካባቢው ነዋሪዎች እንደልዩ መገለጫ ሆኖ በቆየውና የእንስሶች ንጉስ በሆነው አንበሳ ስም ትጠራለች፡፡ ለዚህም ይመስላል በአካባቢው...

በሀገራችን ተግባራዊ እየሆኑ ላሉ የቤት ፕሮግራሞች ጠቃሚ መረጃዎች

    ቤቶችን ለነዋሪዎች ስለማስተላለፍ 1)   የጋራ መኖሪ ቤቶች ልማት ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ የተገነቡ ጠቅላላ መኖሪያ ቤቶች ብዛት ምን ያህል ነው?  የቤት ልማት መርሃግብር በአዲስ አበባ በ1996 ከተጀመረበት ጀምሮ እስካሁን መጋቢት 2009...

Showing 1 - 3 of 131 results.
Items per Page
Page of 44