7th Ethiopian Urban Forum 7th Ethiopian Urban Forum
Minimize Maximize

 

    
 
7th Ethiopian Urban Forum 7th Ethiopian Urban Forum
Minimize Maximize

7ኛው የኢትዮጵያ ከተሞች ፎረም

የከተሞች ፎረም በጥንታዊቷ ጎንደር "የከተሞች ዘላቂ ልማትና መልካም አስተዳደር ለህዳሴያችን!!" Mon, Mar 27, 2017 ንግስት ፍሰሀፅዮን ሐተታ አለም በድቅድቅ ጨለማ በተዋጠበት፣ በስልጣኔ እጦት እጅና እግሩን በተያዘበት፣ እንዲህ እንደዛሬው ባልዘመነበት እና አይኑን ባልገለጠበት በዚያ ጥንት...